טל: 02-5709482

פקס: 02-5709248

נייד אישי: 052-8620590

ראיית חשבון - שירותי המשרד

 

אנחנו מטפלים בשבילך בכל הנושאים הכספיים  של החברה או של העסק שלך.במשרד רואי החשבון האישיים שלמה גרוס,

אנחנו מספקים לחברות ולעסקים מגוון שירותים מקיפים בתחומי:

ראיית חשבון - שירות מקיף לחברות ועסקים

שירות מקיף לחברות ולעסקים

 

החברה שלך נהנית מחופש מוחלט מטיפול בכל הנושאים הפיננסיים.
מידי חודש יש רק לשלוח אליי את כל החשבוניות ואת נתוני חשבון הבנק וכרטיס האשראי.
מידי פעם אפנה אליך עם טפסים תקופתיים שיש למלא, עם אישורים, וכמובן אשלח אליך דו"חות ונתונים באופן שוטף.

 

אנחנו מטפלים לך בהנהלת החשבונות השוטפת, בדו"חות החודשיים/דו חודשיים, בדו"חות השנתיים, בתשלומי המיסים והאגרות, בהוצאת תלושי משכורות, ובכל שאר הנושאים הפיננסיים בעסק שלך.

 

כדי לקבל עוד פרטים וכדי לקבוע פגישת יעוץ חינם, כדאי להתקשר אלינו:
משרד: 02-5709482

הנייד האישי של שלמה גרוס: 052-8620590

רואה חשבון - שלמה גרוס
 

מענק פרישה - החזרי מס לשכירים

מיסוי מענקי פרישה

עובד המגיע לגיל פנסיה עומד בפני אירוע המס הגדול בחייו. עליו להחליט מה לעשות עם כספי הפיצויים 

ומענקי הפרישה. מומלץ ורצוי להתכונן ולתכנן את המהלך כך שניתן יהיה לשמור על רמת חיים קרובה 

ככל שאפשר לזו שהיה רגיל בה.

 

עובד המגיע לגיל הפרישה מקבל מענק פרישה המורכב ממספר גורמים:

  • פיצויי פיטורין- המחושבים לפי סכום המשכורת בתלוש המשכורת האחרון כפול מספר שנות העבודה

  • פדיון ימי המחלה 

  • פיצוי בגין אובדן מקור עבודה

  • מענק חד פעמי להסתגלות

  • פיצוי בגין אי תחרות.

 

במידה ונצברו ימי חופשה הם אינם נכללים במענק זה.

משכורת שאינה חורגת מתקרה של 12,200 תקבל פטור ממס הכנסה ובנוסף תקבל מענק מוגדל - פטור של פי 1.5 (באישור פקיד שומה בלבד).


פיצויים החייבים במס:

במידה וסכום הפיצויים חורגים מהסכום הפטור ממס, היתרה תהיה חייבת במס - שיעור המס השולי בשנת הפרישה.

 

קיימות מספר אפשרויות העומדות בפני אותו עובד:

  • משיכת כספי פיצויים ותגמולים

  • משיכת פיצויים עד לגובה הפטור ממס (12,200 ש״ח) וחלוקת שאר הסכומים לפי מדרגות מס.

  • ביצוע פריסת מס עד 6 שנים קדימה או אחורה.

  • משיכת תגמולים שלא כדין - עליהן תחול חבות מס של 35%-50% על פי מדרגות המס של העובד

  • רצף פיצויים - דחיית ההתחשבנות של כספי הפיצויים למועד מאוחר יותר או לגיל פרישה

אנו מזמינים אתכם לקבלת ייעוץ מיסוי ולהכוונת פרישה כך שתפיקו את המירב מהכסף שלכם!

 

כדי לקבל עוד פרטים וכדי לקבוע פגישת יעוץ חינם,
כדאי להתקשר אלינו:

משרד: 02-5709482

הנייד האישי של שלמה גרוס: 052-8620590

Stacks of Coins
 
ניהול חשבונות

השירות המקיף שיתן לך ביטחון ושקט מניהול מסיבי של תרזים ההכנסות וההוצאות בעסק שלך.

 

תחום האחראי על רישום הפעולות החשבונאיות בארגון שלך, אותו אנחנו מבצעים עבורך באופן ממוחשב וידני באופן שוטף.

הנהלת חשבונות לעסק שלך היא הרבה מעבר לחישוב, ולרישום של הכנסות והוצאות העסק.

 

בעזרת הנהלת חשבונות נכונה, אנחנו מייצרים אסטרטגיה כלכלית שלמה לעסק שלך, עוזרים לך להציב יעדים ולעמוד בהם למען ההצלחה שלך.

בפעילות השוטפת של הנהלת החשבונות, אנחנו עוקבים באופן יסודי ומדויק על כל הרישומים של העסק שלך, על מנת לתעד כל סכום, כל חוב לספקים, הכנסות לקוחות, תשלומים לרשויות, רישום של כל סכום אשר גופים אחרים חייבים לעסק, וכן רישום של הכסף המושקע בציוד ובמלאי.

כך אנחנו נותנים לך את התמונה הפיננסית המדוייקת של העסק שלך, מייעצים וממליצים לך לגבי כדאיות השקעת הרווחים, גובה משכורות אישיות, הפרשה לקרנות וכיו"ב, במטרה לאפשר לך להפחית תשלומי מיסים למינימום הנדרש על פי חוק, לשמור על עסק יציב ועל משכורת אישית גבוהה גם לטווח הארוך.

 

בשירות ניהול החשבונות לעסק שלך, אנחנו חוסכים לך את חישובי ההוצאות וההכנסות, ביצוע תשלומים לרשויות הפקת דו"חות חודשיים ושנתיים, ולמעשה מאפשרים לך חופש מההתעסקו תהפיננסית של העסק, ובאופן נוח נותנים לך חופש ושלווה שיאפשרו לך לפתח את עסק.

כאשר באים לבחור מנהל חשבונות לעסק, חשוב לבחור אדם אחראי, קפדן ואמין לצורך התפקיד, משום שהמידע העובר דרכו וממנו, הינו בעל חשיבות עצומה לעסקכם. בחירה נכונה של מנהל חשבונות תבטיח תוספת אסטרטגית לניהול העסק.

מומלץ לפני שפותחים עסק חדש להתייעץ עם מומחה בתחום הנהלת החשבונות על מנת להבין את התחום אליו נכנסים לעומק.

 

כדי לקבל עוד פרטים וכדי לקבוע פגישת יעוץ חינם,
כדאי להתקשר אלינו:

משרד: 02-5709482

הנייד האישי של שלמה גרוס: 052-8620590

ניהול חשבונות
 
דו״ח שנתי

על ידי ביצוע והגשת דו"חות שנתיים ללקוחות שלנו, אנחנו עוזרים למנוע טעויות
ומפחיתים לך תשלומי מיסים מיותרים ולא נחוצים.

 

דוח שנתי הינו דוח אשר יש להגישו לשלטונות מס הכנסה.

כל עוסק, דהיינו עצמאי, עוסק מורשה, עוסק פטור, מחוייב להגיש דוח שנתי למס הכנסה ללא קשר לצורת התאגדותו. כמו כן שכירים שהכנסתם עולה על סכום מסוים שנקבע בתקנות מחויבים אף הם בהגשת דוח שנתי

הדוח מפרט את כל ההכנסות של הנישום : הכנסה מעסק, הכנסה מעבודה , הכנסה משכר דירה וכו'.

בדרך כלל המועד להגשת הדוחות עבור עצמאי הינו עד סוף חודש מאי, ועבור חברה עד סוף חודש יולי.

מומלץ ואף רצוי שהדוח השנתי שלכם יערך ויוגש ע"י מייצג מוסמך, וזאת בכדי למנוע טעויות שיעלו לכם בתשלומי מס מיותרים ולא נחוצים.

 

כדי לקבל עוד פרטים וכדי לקבוע פגישת יעוץ חינם,
כדאי להתקשר אלינו:

משרד: 02-5709482

הנייד האישי של שלמה גרוס: 052-8620590

דוח שנתי
 
מאזנים, תזרים ודו"חות כספיים

אנחנו דואגים לערוך ביקורת מקיפה עבור הדו"חות הכספיים של החברה שלך.

מאזן הינו דוח כספי המתאר חשבונאית את מצבו הכספי של העסק ליום מסוים, ובמילים אחרות מתאר את כל הנכסים וההתחייבויות של העסק שלך לאותו יום.

 

בדרך כלל, מאזן נערך בסוף שנת הכספים, ובחברות ציבוריות המגישות את דוחותיהן לבורסה גם אחת לרבעון.

דוח רווח והפסד של העסק שלך הינו דוח המתאר בצורה חשבונאית את תוצאות פעילות העסק לתקופה מסויימת, כלומר האם העסק הרוויח או הפסיד לאותה תקופה.

דוח רווח והפסד נערך בדרך כלל לתקופה של תום שנת הכספים, ובחברות ציבוריות גם לתקופה של רבעון.

חברות בע"מ מחוייבות על פי חוק להעביר את הדוחות הכספיים שלהם לביקורת רואה חשבון מוסמך.

לאחר שביקר ובדק את הדוחות הכספיים על פי תקני ביקורת יתן רואה החשבון את חוות דעתו על הדוחות הכספיים.

 

כדי לקבל עוד פרטים וכדי לקבוע פגישת יעוץ חינם,
כדאי להתקשר אלינו:

משרד: 02-5709482

הנייד האישי של שלמה גרוס: 052-8620590

מאזנים ותזרים מזומנים
 
מיסוי - מיסים

יש לך שקט נפשי עם הידיעה והביטחון שאנחנו דואגים לתשלומי מיסים מדוייקים,
שימנעו ממך קנסות עקב אי תשלומים בזמן, וימנעו ממך תשלומי מס מיותרים.

כדי לקבל עוד פרטים וכדי לקבוע פגישת יעוץ חינם,
כדאי להתקשר אלינו:

משרד: 02-5709482

הנייד האישי של שלמה גרוס: 052-8620590

 

מיסוי
 
הצהרת הון

אנחנו חוסכים לך שעות רבות של עבודה ושל תסכולים, בבניה ובהגשה של הצהרת הון על ידי המומחים שלנו, שימנעו ממך הצהרות שיגרמו לקנסות ולתשלומי מס מיותרים.

 

הצהרת הון הינו דוח על הנכסים וההתחייבויות המוגש למס הכנסה.

באמצעות הצהרת הון בודקים מפקחי המס האם הצהרות הנישום הינם סבירים ועומדים במבחן המציאות. 

בהגשת הצהרת הון מחוייבים עצמאים, עוסק מורשה וגם עוסק פטור, בעלי שליטה בחברות, וכן שכירים שהכנסתם עולה על הסכום שנקבע בתקנות.

דרישה להצהרת הון מתקבלת בדרך כלל בשנה הראשונה או השניה להקמתו של העסק, ולאחריה כל 4 או 5 שנים לערך.

מרגע שליחת הצהרת ההון יש לנישום 120 יום להכינה ולהגישה בחזרה למס הכנסה.

חשוב מאוד להתייעץ עם מייצג מוסמך לפני הגשת הצהרת ההון בכדי למנוע טעויות ואי דיוקים העלולים לגרום בהמשך קנסות ותשלומי מס מיותרים.

 

כדי לקבל עוד פרטים וכדי לקבוע פגישת יעוץ חינם,
כדאי להתקשר אלינו:

משרד: 02-5709482

הנייד האישי של שלמה גרוס: 052-8620590

הצהרת הון